Búrkový radar - Meteo FunSAT, POPRAD

Štatistiky

Pokročilé štatistiky

Pokročilé štatistiky, určené hlavne správcom staníc.

MožnostiOblasť:   Kanál:  

Zúčastněné stanice

Pre detekciu a lokalizáciu blesku je potrebné získať signál z aspoň 13 staníc.

Info: Škála je logaritmická!

Grafy: Zistenia na počet účastníkov

Vývoj počtu zúčastněných

Počet zúčastněných. Môžete si zobraziť vývoj počtu zúčastnených alebo priemerného počtu.

Možnosti   •   Min: Max:
Grafy

Detekcia na odchýlku

Pre každý blesk je vypočítávaná odchýlka

Grafy: Zistenie na odchýlku

Vývoj odchýlek

Vývoj v čase priemernej odchýlky alebo vývojový trend špecifické odchýlky

Možnosti   •   Min: Max:
Grafy

Vzdialenosť

Vývojový trend priemernej vzdialenosti od stanice Poprad (FunSAT). Môžete odhadnúť citlivosť stanice porovnaním týchto dvoch čiar.

Grafy: Priemerná vzdialenosť bleskov